Skip to content

Ceny wzrosną już za:

Dni
Godz
Min
Sek

Patroni honorowi

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz eksperckie. IFR jest obecnie największą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce.

Naszą misją jest budowanie w Polsce wolności gospodarczej, państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem jest środowisko firm rodzinnych.

Fundamentami naszego stowarzyszenia są: wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń, podnoszenie kompetencji właścicieli firm, ich dzieci i zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach menedżerów.

Nasi członkowie są aktywni w kołach regionalnych oraz tematycznych. Dzięki temu IFR może się rozwijać. Chętnie realizujemy niestandardowe inicjatywy zgłaszane przez naszych członków.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wspomagamy:

  • procesy transformacji cyfrowej
  • wdrażanie cyfrowych produktów i usług
  • wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

Jednym z głównych celów inicjatywy jest również wzmacnianie kompetencji kadr dla przemysłu przyszłości. Są to programy szkoleń i nowatorskich sposobów demonstrowania rozwiązań. Działamy na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Realizujemy ten cel, tworząc mechanizmy współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. Podejmowane działania mają angażować firmy do sieciowej współpracy i współtworzenia nowych wartości. Naszą aktywność i wsparcie kierujemy do prowadzących działalność na terytorium Polski – przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Misją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi, reprezentowanie pracodawców na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce, ochrona ich praw, skuteczne reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Przedsiębiorcy.pl, oraz aktywne promowanie polskich marek.
W naszych szeregach jest już ponad 1000 firm, w naszych strukturach mamy kilkanaście organizacji branżowych i regionalnych, stowarzyszeń oraz izb – także o zasięgu międzynarodowym. Posiadamy oddziały w ponad połowie województw na terenie Polski. Nasi członkowie zatrudniają ponad 200 tys. pracowników.

Jesteśmy wpływową i prestiżową polską organizacją biznesową reprezentującą interesy polskich przedsiębiorców. Tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Dzięki naszym działaniom, mamy wpływ na kształt przepisów prawa przyjaznych dla biznesu, prowadzimy dialog z administracją rządową i samorządową. Jesteśmy aktywni w budowaniu silnych przedsiębiorstw, przyjaznego biznesowi samorządu i nowoczesnej nauki. Integrujemy przedsiębiorców. Wspieramy szkolnictwo zawodowe.

Koalicja na rzecz AI w Zdrowiu stawia sobie za cel kształtowanie polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Naszym głównym celem jest stworzenie środowiska umożliwiającego i szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI. Stoimy na stanowisku, że rozwiązania AI w ochronie zdrowia powinny respektować centralną rolę profesjonalisty medycznego w opiece nad pacjentem i wzbudzać jego zaufanie.

Koalicja AI w zdrowiu podejmuje liczne działania mające na celu popularyzację nowych innowacji medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia. Nasze działania mają charakter wszechstronny, działamy zarówno po stronie regulacyjnej – tworzymy sektorowe polityki publiczne, jak i po stronie technologicznej – wykorzystujemy oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej.

NCBR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nad którą nadzór, od 7 marca 2024 r., sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Centrum prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

Partnerzy AI Biznes Forum

Wydawnictwo MT Biznes, gdzie słowo staje się inspiracją do nieustannego rozwoju. Od 2001 roku jesteśmy symbolem dynamicznego postępu w dziedzinie ekonomii i biznesu w Polsce. Naszą misją jest wnoszenie świeżości oraz dostarczanie aktualnej wiedzy w obszarze psychologii biznesu, zarządzania, marketingu i ekonomii. Z dumą prezentujemy nasze publikacje jako narzędzia biznesowe, które od lat odnajdują swoje miejsce w praktyce menedżerów na wszystkich szczeblach, przedsiębiorców oraz środowisk akademickich

Agencja językowa to odpowiedź na potrzeby dynamicznego świata, gdzie stale rozwijające się technologie wymagają elastyczności i szybkiego dostosowania się przez firmy oraz organizacje z różnych sektorów. Pierwsza placówka językowo-edukacyjna w Polsce, która analizuje rynek pracy i dostosowuje swoją ofertę do jego wymogów.
W przeciwieństwie do sztywnych programów oferowanych pracownikom i przedsiębiorcom, w Alfa Lingua kursy i szkolenia językowe są tworzone z myślą o szlifowaniu wartościowych na dzisiejszym rynku umiejętności, takich jak wykorzystanie AI do poprawy procesów w firmie czy lepszej efektywności osobistej, przemawianie publiczne, prowadzenie prezentacji sprzedażowych z wykorzystaniem storytellingu oraz storytellingu danych w języku angielskim lub niemieckim. Lepsze wykorzystanie umiejętności językowych i kompetencji miękkich zespołu, to lepsze relacje z międzynarodowymi klientami oraz zespołami. Alfa Lingua przepustką do międzynarodowego sukcesu firm i organizacji. 

Ceny wzrosną już za:

Dni
Godz
Min
Sek
Kamila Kierzek-Mechło

Masz pytania? Skontaktuj się!

Kamila 
Partnerzy, Media, Sprzedaż
kamila.kierzek-mechlo@buzzcenter.pl
533 980 420